با توجه به این که بیشترین محصولات فروشگاه اینترنتی سپهرمال از مواد شوینده و مواد غذایی تشکیل شده است ، تاریخ مصرف این محصولات یکی از مهم ترین مواردی است که با دقت کامل آن رو مد نظر قرار میدهیم . ما این تضمین را می دهیم که هیچ محصول تاریخ مصرف گذشته در این فروشگاه موجود نمی باشد و در صورتی که مشتری محصولی را دریافت کرده باشد که تاریخ مصرف آن گذشته باشد این محصول پس گرفته می شود .